วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วาทินี   ธีระตระกูล (คนที่ 5  จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2554” โดยมี ว่าที่ ร.ต. อุดมศักดิ์, ธนะกิจรุ่งเรือง (คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาหลักสูตร และ ชุติมา เตมียสถิต (คนที่ 6 จากซ้าย)    ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษามาร่วมงานด้วย ณ ห้องมารีนบอลรูม โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท พัทยา   เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 Share  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม